Welkom op onze website

Namens het bestuur van ITF-RD heet ik u van harte welkom op onze website www.itf-rd.com. We richten ons als stichting op diverse doelgroepen die het ITF Taekwon-Do beoefenen of willen gaan beoefenen op de wijze zoals wijlen Gen. Choi Hong Hi, de grondlegger van het Taekwon-Do, deze heeft ontwikkeld. Het bestuur betreft ondergetekende, Master Steve Zondag (8e Dan), Sabum Willem Jansen (6e Dan), en Sabum John van Dam (5e Dan). 

 

Daarnaast hebben we een scheidsrechterscommissie, een commissie lerarenopleidingen, een technische commissie en een wedstrijdselectiecommissie. Alle betrokkenen bestuursleden en commissieleden in onze stichting hebben hebben een jarenlange ervaring met Taekwon-Do en zijn allemaal vrijwilligers. 

 

Onze stichting houdt zich bezig met het geven van diverse trainingen, seminars en Taekwon-Do lerarenopleidingen om de didactische en pedagogische kwaliteit van de leraren van de aangesloten verenigingen en clubs te optimaliseren. Daarnaast gaan we uiteraard met de geselecteerden naar diverse wedstrijden tot op Wereldniveau. 

 

We zijn als stichting ITF-RD een INO organisatie van de officiele eerste ITF organisatie in de wereld, de Internationele Taekwon-Do Federatie (www.itf-administration.com). Dat houdt in dat we in Nederland als hoofdorganisatie worden gekenmerkt door deze wereldorganisatie waarbij de zoon van de grondlegger, Grandmaster Choi Jung Hwa, de president is. 

 

Op dit moment werken we aan een nieuwe website en we hopen als deze gereed is deze aan u te presenteren. Mocht u een vraag hebben dan kunt u me bereiken middels mijn mailadres president@itf-rd.com. Uiteraard kunt u ons volgen op Facebook.

 

Hartelijke groeten / Tae Kwon, Master Hennie Thijssen, 7e Dan, Voorzitter ITF-RD